Όροι χρήσης - Τρόποι πληρωμής - Πολιτική ακύρωσης - Πολιτική απορρήτου - Cookies

Δείτε τα Cookies που χρησιμοποιούμε και αλλάξτε τις επιλογές που έχετε κάνει για τα Cookies πατώντας εδώ

ΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΒΕΡΩΦ 82, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΛΛΑΔΑ
+306980560980
info@ioanna-nakaki-diaitologos.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

1) Όροι χρήσης

1. Γενικά
Ο Ιστότοπος ioanna-nakaki-diaitologos.gr (εφεξής η «Iστότοπος») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τη Διαιτολόγο – Διατροφολόγο Ιωάννα Νακάκη (στο εξής αναφερόμενη ως «Διαιτολόγος»). Σκοπός του Ιστότοπου είναι η ενημέρωση και η παροχή δυνατότητας ενεργειών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Διαιτολόγος.
Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τη Διαιτολόγο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία». Η Διαιτολόγος είναι κάτοχος του Ιστότοπου και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους Όρους Χρήσης του παρόντος. Η περαιτέρω περιήγησή σας στον Ιστότοπο και η χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.
Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον Ιστότοπο υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή/και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ιστότοπου, στέλνοντας email στο info@ioanna-nakaki-diaitologos.gr
Κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο ο χρήστης περιηγείται ως απλός επισκέπτης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εγγραφής σε λίστα που προορίζεται για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και δελτίων ενημέρωσης για τη Διαιτολόγο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Για να εγγραφεί ένας χρήστης σε αυτήν τη λίστα, αρκεί να πατήσει την ένδειξη ΕΓΓΡΑΦΗ κάτω από την ένδειξη NEWSLETTER και να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του ζητηθούν, συμπληρώνοντας το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Τα ανωτέρω ισχύουν και για την αίτηση για λήψη δωρεάν οδηγού, φύλλου εργασίας κλπ, όπου και σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δίνει την άδειά του ώστε να λάβει με email το εκάστοστε υλικό (ως άνω), και μπαίνει αυτόματα και στη λίστα για NEWSLETTER. Σημειώνεται ότι ο χρήστης θα κληθεί πάντα να επιβεβαιώσει τη συναίνεσή του στη λήψη του υλικού και στην εγγραφή στο NEWSLETTER (π.χ. «κουμπί» με ένδειξη «Ναι, Επιβεβαιώνω).
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσής του, ενημερώνοντας εγγράφως ή ηλεκτρονικώς τη Διαιτολόγο. Η Διαιτολόγος υποχρεούται να μην επαναπροωθήσει νέα διαφημιστικά ή/και ενημερωτικά μηνύματα εφεξής, εκτός αν υπάρξει εκ νέου συγκατάθεση.
Παρεχόμενες Πληροφορίες
Η Διαιτολόγος δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχει ο Ιστότοπος, σε ότι αφορά την ταυτότητά του, καθώς και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που αναρτώνται σε αυτόν. Ο Ιστότοπος περιέχει στην ενότητα “ΑΡΘΡΑ” ή “BLOG” άρθρα γενικού ενδιαφέροντος με θεματολογία σχετική με την διατροφή και τη διαιτολογία. Τα άρθρα αυτά είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες του. Η Διαιτολόγος στο πλαίσιο της καλής πίστης δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα, δεν δεσμεύεται από αυτές και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.
2. Περιορισμός Ευθύνης
Ο επισκέπτης ή χρήστης του παρόντος Iστότοπου κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Iστότοπος δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Εικόνες, κείμενα, γραφικά, συνταγές κ.λπ. που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, προορίζονται μόνο για γενικούς ψυχαγωγικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Τέτοιες πληροφορίες δεν προορίζονται, ούτε υπονοούνται με άλλο τρόπο, ως ιατρικές συστάσεις ή υποκαθιστούν ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Ο Ιστότοπος δεν είναι κατά νόμον υπεύθυνος για βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Περαιτέρω, απόψεις, κριτικές και όποια αποτελέσματα επιτεύχθηκαν είναι αποκλειστικά ατομικά, τα αποτελέσματα εκάστοτε χρήστη των Υπηρεσιών μπορεί να διαφέρουν.
Η Διαιτολόγος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει ο Ιστότοπος είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Σε καμία περίπτωση η Διαιτολόγος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προκληθείσα ζημία από επισκέπτες του Ιστότοπου της ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και την χρήση ή μη του Ιστότοπου ή και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η Διαιτολόγος δεν ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία του Ιστότοπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του Ιστότοπου, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών. Η Διαιτολόγος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου ο Ιστότοπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντιμολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του. Η Διαιτολόγος εξάλλου δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με τον Ιστότοπο μέσω υπερσυνδέσμων (links).
Η Διαιτολόγος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ιστότοπου, καθώς και τους Όρους Χρήσης του, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ιστότοπου.
3. Πνευματική Ιδιοκτησία
Ο παρών Ιστότοπος, ο οποίος συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 5105/2024) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο και αντιπροσωπεύουν τη Διαιτολόγο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και τα κατατεθέντα σήματα ιδιοκτησίας της Διαιτολόγου, είναι αποκλειστικά σήματα της Διαιτολόγου ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο, δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του δικτυακού τόπου μας με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου δηλαδή της Διαιτολόγου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Διαιτολόγου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Στον Ιστότοπο δίνεται, μόνο κατά περίπτωση, ρητά, στους χρήστες η δυνατότητα διάδοσης μέρους του περιεχομένου αυτού σε τρίτους – ενδεικτικά αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα άρθρα blogs – με προώθηση του μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Ευθύνη Χρήστη – Αποζημίωση
Οι χρήστες του Ιστότοπου αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση αυτού. Οφείλουν δε να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη καθώς και από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον Ιστότοπο και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του. Οι χρήστες του Ιστότοπου αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για: αποστολή, δημοσίευση και γενικά μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, ενοχλητικού, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, άσεμνου, αντίθετου στα χρηστά ήθη ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. τοποθέτηση και εγκατάσταση ιών λογισμικού, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, τη διακοπή, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, εκούσια ή ακούσια συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ούτε για μετάδοση μηνυμάτων spam ή οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, ούτε και για μετάδοση περιεχομένου που μπορεί να βλάψει το απόρρητο ή την ιδιωτική ζωή τρίτων, μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο πληροφοριών που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Διαιτολόγο αποκαθιστώντας κάθε θετική και αποθετική της ζημία.
Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Ιστότοπου ioanna-nakaki-diaitologos.gr οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως την εταιρεία μας, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.
6. Ασφάλεια
Ο Ιστότοπος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργιών για την προστασία της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων.(οράτε Προστασία Προσωπικών Δεδομένων εδώ). Ωστόσο η ioanna-nakaki-diaitologos.gr δεν εγγυάται ότι το site είναι αδιαπέραστο και άτρωτο σε επιθέσεις hackers.
Η χρήση της εφαρμογής του Ιστότοπου συνεπάγεται την παροχή της συγκατάθεσης του χρήστη / συνδρομητή για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που δηλώνει μέσω της εν λόγω εφαρμογής και την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων, για το σκοπό της διασφάλισης της δυνατότητας επικοινωνίας του χρήστη / συνδρομητή με τον Ιστότοπό μας και τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών που διενεργεί μέσω αυτού. Ο Ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για την παράνομη ηλεκτρονική υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.
7. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες όροι χρήσεως του Ιστοτόπου ioanna-nakaki-diaitologos.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων χρήσεως του Ιστότοπού μας ή εξ αφορμής αυτών, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

2) Πολιτική Απορρήτου - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ιστότοπος https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr/ (εφεξής ο «Ιστότοπος») δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται από τον Ιστότοπο ή παρέχονται από τους χρήστες μέσω του Ιστότοπου, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το ισχύον νομικό πλαίσιο και ήτοι το Ν. 4624/2019 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5043/2023 και ισχύει, με τον οποίο συγκροτήθηκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και εισήχθησαν και ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)] και άλλες διατάξεις. Ο Ιστότοπος φροντίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του και συμμορφώνεται πλήρως με την ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία.
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:
Η Διαιτολόγος Ιωάννα Νακάκη (Αβέρωφ 82, Αργυρούπολη , Ελλάδα info@ioanna-nakaki-diaitologos.gr) είναι υπεύθυνη για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων – των χρηστών του Ιστότοπου, των πελατών της και των παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων εκ μέρους της – σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Η Διαιτολόγος ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών και όσα άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιήσουν οικειοθελώς τα φυσικά πρόσωπα.
Εφόσον το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου ή/και να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας ή/και να κάνει εγγραφή σε κάποια υπηρεσία του Ιστότοπου, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: όνομα, επίθετο, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, πόλη, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται με τους ακόλουθους τρόπους:
• Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr/epikinonia/ προκειμένου να μας στείλετε email, να αναρτήσετε ένα σχόλιο ή για να ζητήσετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να ερευνήσουμε το αίτημά σας και να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση.
• Εάν εγγραφείτε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter), σε οποιοδήποτε δωρεάν οδηγό, template κλπ (σελίδα freebies, παράθυρα pop-ups και embedded forms)μέσω e-mail.
• Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο. (δείτε την ενότητα Πολιτική Cookies εδώ). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα πλοήγησης των χρηστών του Ιστότοπου, τα οποία δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
• Όταν «κατεβάζετε» ένα αρχείο από τα διαθέσιμα αρχεία του Ιστότοπου
• Όταν μας αποστέλλετε email με κάποιο αίτημά σας και μας γνωστοποιείτε οικειοθελώς τα στοιχεία σας.
• Όταν συμμετέχετε σε challenges, freebies, διαγωνισμούς, έρευνες ή άλλες διαδραστικές λειτουργίες στον Ιστότοπο . Ή επιλέγοντας να λαμβάνετε από εμάς ή από τις συνεργαζόμενες ιστοσελίδες μας, ενημερωτικό υλικό για προωθητικές ενέργειες μέσω του Ιστότοπου μας.
Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
• H παροχή των υπηρεσιών της Διαιτολόγου (συνεδρίες, σεμινάρια κ.λπ.) για την οποία απαιτούνται κάποια απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
• H ενημέρωση του φυσικού προσώπου για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Διαιτολόγου. Για την αποστολή σε αυτό ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών της, για την παροχή συμβουλών με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες.
• H χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελατολογίου της Διαιτολόγου.
• H αποστολή υλικού, αποτελεσμάτων συνεδρίας, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών παρακολούθησης σεμιναρίων.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και επεξεργασία αυτών από τρίτους
Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων μπορεί να είναι η Διαιτολόγος και προσωπικό της Διαιτολόγου που απαιτείται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης, η αποστολή των αιτούμενων υλικών, η αποστολή αποτελεσμάτων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, η αποστολή ενημερωτικών emails, κ.λπ.
Τεχνικοί, οικονομικοί ή νομικοί σύμβουλοι και τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διαιτολόγου για λόγους εκτέλεσης των συμβάσεων, προστασίας των εννόμων δικαιωμάτων της Διαιτολόγου, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων, στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παραπάνω αποδέκτες γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, το Ν. 4624/2019, όπως ισχύει, και τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές διατάξεις του νόμου.
Χρόνος τήρησης
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν δοθεί τα δεδομένα και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και την προστασία των έννομων δικαιωμάτων της Διαιτολόγου. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφές των συμβαλλόμενων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα, θα τηρούνται σε έντυπη μορφή μέχρι την κατά νόμο παραγραφή των εντεύθεν ενοχικών δικαιωμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την συμπλήρωση εικοσαετίας. Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, στο φυσικό πρόσωπο, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων του θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, οπότε και θα συνεχίζεται μέχρι την συμπλήρωση της εικοσαετούς παραγραφής, που διεκόπη εκ του ως άνω λόγου.
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε γιατί χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τι θα συμβεί σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν.
• Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που είναι γνωστά σε εμάς.
• Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε το επιθυμείτε.
• Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να τα διαβιβάσετε στο σύνολό τους, σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
• Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Συμμορφωνόμαστε με αυτό, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας.
• Δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η ρυθμιστική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (E-mail: contact@dpa.gr, τηλ. 210647 5600 Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23) η οποία λειτουργεί ως μια συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή.
• Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων σας.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που ο χρήστης εναντιωθεί στη συλλογή των δεδομένων του, η υπηρεσία μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμη σε αυτόν. Μετά την άρνησή του, η μελλοντική χρήση του Ιστότοπου μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους. Η Διαιτολόγος έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του επισκέπτη εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.
Μεταφορά δεδομένων
Δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους. Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν σε – και να διατηρούνται σε – υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, επαρχίας, χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας.
Αν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί. Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή των πληροφοριών αυτών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά αυτή.
Η ιστοσελίδα ioanna-nakaki-diaitologos.gr θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν θα γίνει μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του δεδομένα και άλλες προσωπικές πληροφορίες.
Συνδέσεις με Ιστοσελίδες Τρίτων
Όσον αφορά τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που τυχόν περιλαμβάνει ο Ιστότοπος, εφόσον αυτοί παρέχονται από τρίτους, δεν εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η εκάστοτε πολιτική προστασίας κάθε ιστότοπου. Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τον Ιστότοπο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) και τους εξής όρους χρήσης.
Παραβίαση Δεδομένων
Προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με τις ορθές πρακτικές πληροφόρησης, θα λάβουμε την ακόλουθη δράση απόκρισης σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων: Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 7 εργάσιμων ημερών
Αποκάλυψη δεδομένων
Ο Ιστότοπος μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την πεποίθηση ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:
– Για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση
– Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή των περιουσιακών στοιχείων μας
– Για να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα
– Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του Δικτυακού τόπου ή του κοινού
– Προστασία από νομική ευθύνη
– Ασφάλεια Δεδομένων
Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή η μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

Πάροχοι υπηρεσιών
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες και ιδιώτες για να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπός μας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών
Ο Ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών (“Παιδιά”). Δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας μας έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της συγκατάθεσης των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας. Βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) απαγορεύεται τη χρήση των social media σε παιδιά έως 16 ετών παρά μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων. Στην Ελλάδα ως ηλικία ψηφιακής συναίνεσης έχουν οριστεί τα 15 έτη.
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας κατά διαστήματα. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα. Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή μέσω μιας προειδοποιητικής ειδοποίησης στον Ιστότοπό μας, προτού η αλλαγή λάβει ισχύ. Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

3) COOKIES

Χρησιμοποιούμε Cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπο μας. Πολιτική Cookies
1) ΑΠΟΔΟΧΗ 2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΝΟ 3) ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
– Λειτουργικά
– Εμπορικής Προώθησης

Πολιτική Cookies
Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του Ιστότοπού μας https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr, (εφεξής: “Ιστότοπος”) τοποθετούμε μερικές φορές μικρά αρχεία δεδομένων στη συσκευή σας, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies τοποθετούνται στη συσκευή σας σε πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία 2002/58/ΕΚ, η οποία, μαζί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, καθορίζει τους κανόνες για τη χρήση cookies που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τελικούς χρήστες εντός της ΕΕ.
Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τη χρήση των cookies στον Ιστότοπο:
1. Τί είναι cookies;
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται μαζί με τις σελίδες του παρόντος Ιστοτόπου και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή άλλης κινητής συσκευής. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται εκεί ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές μας ή στους διακομιστές των σχετιζόμενων τρίτων μερών κατά τη διάρκεια μιας επόμενης επίσκεψης.
Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά των χρηστών του. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σύνταξη ανώνυμων, αθροιστικών στατιστικών που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και βοηθούν να βελτιωθεί η δομή και το περιεχόμενό του. Από τις πληροφορίες αυτές, προσωπική ταυτότητα του χρήστη δεν μπορεί να εξακριβωθεί.

2. Ποιες είναι οι κατηγορίες Cookies;
2.1. Απολύτως απαραίτητα cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα και να απολαμβάνετε τις λειτουργίες της.
2.2. Λειτουργικά cookies: Μερικά cookies διασφαλίζουν ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπου λειτουργούν σωστά και ότι οι προτιμήσεις των χρηστών σας παραμένουν γνωστές. Τοποθετώντας λειτουργικά cookies, σας διευκολύνουμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και, παραδείγματος χάρη, τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών σας μέχρι να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας. Μπορεί να τοποθετήσουμε αυτά τα cookies χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
2.3. Στατιστικά cookies: Χρησιμοποιούμε στατιστικά cookies για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία των χρηστών μας στον ιστότοπο. Με αυτά τα στατιστικά cookies λαμβάνουμε πληροφορίες για τη χρήση του ιστότοπού μας. Ζητάμε την άδειά σας για να τοποθετήσουμε στατιστικά cookies.
2.4. Cookies Εμπορικής Προώθησης/Καταγραφής: Πρόκειται για cookies ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τοπικής αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών ώστε να προβάλλονται διαφημίσεις, ή για την καταγραφή του χρήστη στον παρόντα Ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
2.5. Κουμπιά κοινωνικών δικτύων
Στον Ιστότοπο έχουμε συμπεριλάβει κουμπιά Facebook, Instagram, Tik Tok και LinkedIn για την προώθηση ιστοσελίδων (π.χ. “μου αρέσει”, “καρφίτσωμα/αποθήκευση”) ή κοινής χρήσης (π.χ. “tweet”) σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Instagram, Tik Tok και LinkedIn. Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν χρησιμοποιώντας τμήματα κώδικα που προέρχονται από τα Facebook, Instagram, Tik Tok και LinkedIn Ο κώδικας αυτός τοποθετεί τα cookies. Αυτά τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να σας προβληθεί μια εξατομικευμένη διαφήμιση. Παρακαλoύμε διαβάστε τη δήλωση απορρήτου αυτών των κοινωνικών δικτύων (η οποία μπορεί να αλλάζει τακτικά) για να καταλάβετε τι κάνουν με τα (προσωπικά) δεδομένα σας τα οποία επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies. Τα δεδομένα που ανακτώνται ανωνυμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Facebook, Instagram, Tik Tok και LinkedIn βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3. Συγκατάθεση
Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο για πρώτη φορά, θα προβάλλεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με μια επεξήγηση για τα cookies. Μόλις κάνετε κλικ στο «ΑΠΟΔΟΧΗ», δηλώνετε ότι μας δίνεται τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των κατηγοριών των cookies και πρόσθετων που επιλέξατε, στο αναδυόμενο παράθυρο και στην παρούσα Πολιτική Cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, παρακαλώ όμως λάβετε υπόψη ότι ο Ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά (Δείτε αναλυτικά κατωτέρω στο 4.).
4. Πώς μπορεί ο χρήστης να απενεργοποιήσει τα Cookies;
Aν θέλετε να διαγράψετε τα cookies ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού να διαγράψει ή να απορρίψει τα cookies, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.
Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα cookies ή αρνηθείτε να τα δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
Για το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα από την Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του Internet Explorer, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα από τη Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
Για τον περιηγητή ιστού του Firefox, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα από το Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Safari, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα από την Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
Για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης στο Web, επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.
5. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies;
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τους ακόλουθους ιστότοπους τρίτων:
AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/
Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/
6. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω αν έχω απορίες για τα Cookies;
Για ερωτήσεις ή/και σχόλια σχετικά με την Πολιτική cookies, παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
Ιωάννα Νακάκη
ΑΒΕΡΩΦ 82, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Email: info@ioanna-nakaki-diaitologos.gr
Website: https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr

Για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πατήστε εδώ.

4) Τρόποι Πληρωμής – Πολιτική Επιστροφών

Διαθέσιμοι Τρόποι Πληρωμής
1. Μέσω online Πληρωμής (e-pay) με χρεωστική/πιστωτικά κάρτα.
2. Μέσω IRIS Payments, χρησιμοποιώντας το e-banking ή το app της Τράπεζάς σας.
3. Μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

Για τους Τρόπους Πληρωμής υπό 2 και 3, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διαιτολόγο info@ioanna-nakaki-diaitologos.gr και ++306971959787

Εξετάστε τους ακόλουθους όρους και κανονισμούς πριν προβείτε στην παραγγελία της Υπηρεσίας που επιθυμείτε. Σας ενημερώνουμε ότι πριν την παραγγελία σας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους κανόνες.
• Όριο ηλικίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr πωλεί προϊόντα μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση σε αντίθετη περίπτωση.
• Ώρες λειτουργίας. Το https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα και, ως εκ τούτου, είναι προσβάσιμο στους επισκέπτες/πελάτες του 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με το κατάστημα είναι εφικτή εντός των ωρών λειτουργίας του και ήτοι Δευτέρα ως Παρασκευή 9.00 ως 13.00 και 17.00 ως 21.00
• Περιγραφή Υπηρεσιών. Το https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr παρέχει πλήρεις Υπηρεσίες Διαιτολογίας και όχι προϊόντα. Αυτές οι υπηρεσίες αγοράζονται μέσω διαδικτύου, ακολουθεί επιβεβαίωση της αγοράς σας, επιλογή όρων πληρωμής και απόδειξη ή τιμολόγιο.
• Επιβεβαίωση Παραγγελίας/ διαθεσιμότητας υπηρεσίας.
Ως προς τα Σεμινάρια: από το https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr θα λάβετε ενημέρωση που θα επιβεβαιώνει την παραγγελία σας, μέσα σε 24 ώρες από την ηλεκτρονική της καταχώρηση και μόνο τότε, η παραγγελία καθίσταται δεσμευτική .
Σημειώνουμε ότι στα ραντεβού για Συνεδρίες, δεν υποχρεούστε να προπληρώσετε.

Επιστροφή Χρημάτων
• Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994 για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή·
Λόγω της φύσης της παροχής των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου https://ioanna-nakaki-diaitologos.gr μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.
• Η Διαιτολόγος δύναται, υπό προϋποθέσεις, να σας επιστρέψει τα χρήματα που καταβάλατε αν δεν είστε ικανοποιημένοι από ορισμένα online courses (Σεμινάρια). Συγκεκριμένα, και για ένα αρχικό χρονικό διάστημα από την έναρξη, που θα ορίζεται ειδικά για το κάθε online course (Σεμινάριο), και εφόσον ακολουθήσατε, αποδεδειγμένα, τις οδηγίες της Διαιτολόγου αλλά δεν είστε ικανοποιημένοι, η Διαιτολόγος δύναται να σας επιστρέψει τα χρήματα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (Σεμινάριο).

Ακυρώσεις Ραντεβού
Σε περίπτωση που ραντεβού για Συνεδρία ακυρωθεί μέχρι και τέσσερις (4) ώρες πριν την ορισθείσα ώρα ραντεβού, τότε δε θα υπάρξει χρέωση του χρήστη/πελάτη, αν ωστόσο παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα ο πελάτης θα χρεωθεί την πλήρη αμοιβή για την παροχή της αντίστοιχης Υπηρεσίας/Συνεδρίας.